Η καύση RDF/SRF στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ

Παρακολουθώ με προσοχή το ζήτημα της επέκτασης της άδειας της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία, για τη χρήση ως εναλλακτικού καυσίμου, υπολειμμάτων ανακύκλωσης υπό μορφή RDF/SRF. Παρά τις διαβεβαιώσεις της εταιρίας ότι η νέα καύσιμη ύλη δε δημιουργεί πρόβλημα στη δημόσια υγεία, δήμαρχοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά και συλλογικοί φορείς συνεχίζουν να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην καύση υπολειμμάτων RDF/SRF. Αντιλαμβάνομαι την ανησυχία τους, η οποία μάλιστα, ενισχύεται από το γεγονός ότι η διαδικασία εξελίσσεται εν μέσω της υγειονομικής κρίσης από την πανδημία του COVID-19.

Σε επικοινωνίες που είχα με τους αρμόδιους του ΥΠΕΝ, διαβεβαιώνουν ότι η σχετική αδειοδότηση δεν πρόκειται να εγκριθεί αν δεν πληρούνται οι αυστηρές προδιαγραφές της ελληνικής κι ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων με απόλυτο σεβασμό στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον. Παράλληλα, αυτή θα εναρμονίζεται και με την «Εθελοντική Συμφωνία Συνεργασίας» που υπεγράφη μεταξύ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών.

Δεδομένου ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος είναι αδιαπραγμάτευτα αγαθά, και καθώς εκτιμώ ότι δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια ενημέρωσης από την πλευρά των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε η κοινή γνώμη να είναι σωστά πληροφορημένη, προτείνω οι Δήμοι του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, υπό τον συντονισμό της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, να ζητήσουν:

  1. την εξασφάλιση ρητών εγγυήσεων από το ΥΠΕΝ ότι οι αρμόδιες αρχές θα διενεργούν άμα τη σχετική αδειοδότηση, αυστηρούς και διαρκείς ελέγχους, με βαριές συνέπειες για την εταιρεία ΤΙΤΑΝ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υφιστάμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο
  2. την πλήρη και σε βάθος ενημέρωση από τους υπεύθυνους της εταιρείας για τους αυστηρούς κανόνες ελέγχου που έχουν θεσπιστεί
  3. την εξασφάλιση συστηματικών έγκυρων μετρήσεων με ευθύνη της ίδιας της εταιρείας, με ταυτόχρονη δυνατότητα online ελεύθερης πρόσβασης κάθε ενδιαφερόμενου
  4. την εξασφάλιση αντισταθμιστικών ωφελημάτων για την περιοχή με έμφαση σε δράσεις κι επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος
  5. την επίσπευση των μετρήσεων περί εκπομπών ρύπων και τη σύνταξη σχετικού ενημερωτικού πορίσματος, που έχουν ζητηθεί από το ΑΠΘ και το ΤΕΕ, για την έγκαιρη αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο