Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σχετικά με την προστασία του απορρήτου των προσωπικών σας στοιχείων, το Πολιτικό Γραφείο του κ. Δημήτρη Κούβελα σας ενημερώνει για τα εξής:

  1. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται πλήρως ο σχετικός κανονισμός του Ευρωπαϊκοὐ Κοινοβουλίου (GDPR Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ,
  2. Τα στοιχεία σας (Email) θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επικοινωνία μαζί μας. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία περαιτέρω χρήση αυτών από εμάς ή από τρίτους.
  3. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των στοιχείων σας οποτεδήποτε επιθυμείτε.
  4. Έχετε το δικαίωμα να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας
  5. Με την συμπλήρωση και αποστολή της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης (email) δηλώνετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο.