Ο Δημήτρης Κούβελας για το βιβλίο "Μικρές περιπλανήσεις στις ρωγμές του χρόνου"

Εκτύπωση